Niepubliczna Placówka Kształcenia Artystycznego

Niepubliczna Placówka Kształcenia Artystycznego funkcjonuje od 1 września 2017 roku. Wpisana jest w rejestr oświatowych placówek artystycznych pod numerem REGON 368037920. Nadzór pedagogiczny sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Nadzór nad regionem podkarpackim pełni Filia CEA w Rzeszowie. Placówka oferuje naukę muzyki w 4-letnim cyklu kształcenia w dziale dziecięcym i młodzieżowym.