Home Zajęcia muzyczne
Zajęcia muzyczne

Oferujemy Państwu lekcje  nauki gry na:

PIANINIE

PUZONIE

PERKUSJI

TRĄBCE

GITARZE KLASYCZNEJ I ELEKTRYCZNEJ

SAKSOFONIE

KEYBOARDZIE

AKORDEONIE

SKRZYPCACH

Zajęcia skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy czują potrzebę obcowania ze sztuką i wykazują predyspozycje do rozpoczęcia nauki  gry na dowolnie wybranym instrumencie.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają od 45-60 minut. Nauczanie odbywa się w systemie indywidualnym lub grupowym. Program nauczania obejmuje naukę  grania z nut: ćwiczenia, wprawki,  etiudy, sonatiny, gamy i  utwory dowolne. Wprowadzamy również repertuar współczesny, który  dostosowany jest  do potrzeb i możliwości uczniów. Obok zajęć praktycznych prowadzimy zajęcia teoretyczne, które odbywają się grupowo i dostosowane są do wieku dziecka:

– RYTMIKA z umuzykalnieniem – 6-9 lat
– TEORIA z kształceniem słuchu – od 10 lat

Zajęcia pomagają uczniom w szybszym opanowaniu umiejętności gry, rozwijają  wyobraźnię i pamięć muzyczną, kształcą słuch i uczą zasad muzyki. Sprzyjają rozwijaniu ogólnej muzykalności dziecka i przyswajaniu wiedzy muzycznej.

Dodatkowo nasi uczniowie mają możliwość (raz  lub dwa razy w roku) uczestniczenia zespołowych zajęciach wokalnych, instrumentalnych czy  wokalno-instrumentalnych. Kilka godzin pracy  grupowej i wspólnego muzykowania umożliwia  im pokazanie swoich umiejętności, sprawdzenia samego siebie, przezwyciężania tremy, zintegrowania oraz rozwijanie umiejętności współpracy zespołowej.