Zapisy
Rekrutacja odbywa się od czerwca do września.
Istnieje możliwość przyjęcia dziecka w czasie trwania roku szkolnego do Prywatnej Szkoły Muzyki i Tańca oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Artystycznego za zgodą nauczyciela prowadzącego i Dyrektora Szkoły.