Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679 Regulamin – Świat Muzyki Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284
Regulamin „Świata Muzyki” oraz Placówki Kształcenia Artystycznego w Nowej Sarzynie

 

 

 

 1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest:
 2. a) podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna umowy dotyczącej ZGODY na uczestnictwo dziecka

w zajęciach;

 1. b) zapoznanie się ze Statutem Prywatnej Szkoły Muzyki i Tańca lub Niepublicznej Placówki Kształcenia Artystycznego (w zależności od podpisanej umowy);
 2. c) uregulowanie opłaty wpisowej w wysokości 40 zł dla dziecka zapisujego się po raz pierwszy na zajęcia;
 3. d) uregulowanie opłaty stałej za każdy następny rozpoczęty rok nauki w wysokości 20 zł – kontynuacja zajęć;
 4. e) uiszczanie comiesięcznej opłaty za czesne pobierane „z góry” do 15-go każdego miesiąca

w kwocie określonej w Regulaminie pomiędzy Szkołą (lub Placówką) a Rodzicem.

 1. 2. Opłat dokonywać można u dyrektora, nauczyciela, trenera lub na nr konta

Świat Muzyki Marta Marczak : 69 1140 2004 0000 3402 4607 0659;

 1. 3. Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
 2. 4. Opłaty czesnego są stałe i pobierane przez 10 miesięcy w roku. Wyjątkiem jest miesiąc,

w którym wypadają ferie zimowe, wówczas  opłata czesnego wynosi połowę comiesięcznej  kwoty.

 1. 5. Warunkiem odliczenia nieobecności dziecka jest jego długotrwała choroba ( minimum dwutygodniowa, poprzedzona wcześniejszym  usprawiedliwieniem dziecka ( minimum jednodniowym). Zgłaszane nieobecności przed samą  lekcją nie będą odliczane.  Pierwsza  nieobecność odliczana jest w 50%, a każda kolejna w 100%.

Pojedyncze nieobecności dziecka nie są odliczane.

Nieobecność dziecka na zajęciach z powodu  kwarantanny nie jest odliczana.

 1. 6. W razie nieobecności nauczyciela, zajęcia odrabiane będą w możliwym najbliższym terminie wskazanym przez nauczyciela.
 2. Pierwszy dzień każdego miesiąca traktowany jest jako kolejny rozpoczęty miesiąc nauki, dlatego też Usługobiorca zobowiązany jest uiścić za niego należne czesne, a Usługodawca umożliwić kontynuację zajęć do jego końca. W chwili, gdy będzie ona uniemożliwiona bądź ograniczona wszelkiego rodzaju obostrzeniami, rodzic zobligowany jest do umożliwienia dziecku edukacji zdalnej w rozpoczętym już miesiącu nauki.
 3. 8. Placówka Artystyczna i Szkoła Muzyki i Tańca ŚWIAT MUZYKI nie zobowiązują się do zwrotów czesnego za rozpoczęty miesiąc nauki w chwili rezygnacji ze strony Usługobiorcy.
 4. 9. Czesne dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach wokalnych i nauce gry na instrumentach uzależnione jest

od ilości osób w grupie:

 • 220 zł/m-c/60min/tyg- zajęcia ind nauki gry na skrzypcach; 180 zł/m-c/45 min
 • 210 zł/m-c/60min/tyg -zajęcia indywidualne;              170 zł/m-c/45 min  Uwaga! 130 zł od 02.01.2022
 • 140 zł/m-c/60min/tyg-grupa 2-osobowa;                     120 zł/m-c/45 min  Uwaga! 130 zł od 02.01 2022
 • 130 zł/m-c/60min/tyg-grupa 3-osobowa:                               110 zł/m-c/45 min
 • 120 zł/m-c/60min/tyg-grupa 4-osobowa:                                 100 zł/m-c/45 min
 • 110 zł/m-c/60min/tyg-grupa 5-osobowa;                                 90 zł/m-c/45 min
 • 100 zł/m-c/60min/tyg- grupa 6-osobowa;                                  80 zł/m-c/45 min

 

UWAGA! W chwili pomniejszenia się grupy lub powiększenia koszt zajęć wzrasta lub obniża się.

10 . Czesne dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach umuzykalniających wynosi:

 • 50zł/m-c/35min/tyg w grupie min 8-osobowej „Szkraby”,
 • 60zł/m-c/45min/tyg w grupie min 8-osobowej „Śpiewające Brzdące” i „Muzykoludki”,
 • 80zł/m-c/60min/tyg w  grupie min 6- osobowej „Mali Muzykanci”.
 1. 11. Czesne dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach tanecznych (dla grup min 14-osobowych) wynosi:
 • 60zł/m-c/60min/tyg dla wszystkich stylów tanecznych lub 85 zł za 1,5 godz / tyg
 • 60zł/m-c/60min/tyg dla grup 6-7-latków z zajęć rytmiczno-tanecznych; 45 zł/m-c/45min/tyg dla grup 4-5- latków; 35 zł/m-c/35 min/tyg dla grup 3-4-latków;
 1. 12. Czesne dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych (dla gr min 14-os.) wynosi:
 •   60zł/m-c/60min/tyg;   85zł/m-c/90min/tyg
 1. 13. W razie rezygnacji dziecka z zajęć, rodzic zobowiązany jest powiadomić Dyrektora (i rozwiązać umowę) z dziesięciodniowym wyprzedzeniem przed kolejnym okresem rozliczeniowym.
 2. 14. Wszelkie opłaty związane z utrzymaniem Szkoły i Placówki mogą ulegać corocznym zmianom , które umieszczane będą na stronie swiatmuzyki.com.pl  w zakładce „Regulamin”.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w zajęciach odpowiada osoba prowadząca lekcje. Przed i po zajęciach nauczyciel nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dzieci na zajęcia przyprowadzane są  i odbierane przez rodziców.
 4. 16. Regulamin „Świata Muzyki odnosi się do Prywatnej Szkoły Muzyki i Tańca

oraz Niepublicznej Placówki Kształcenia Artystycznego w Nowej Sarzynie i wraz z umową stanowi całość.

 

 

Nowa Sarzyna 02.01.2022

 

 

 

 

Uwaga !  Z dniem 02.01.2022 zostały  naniesione zmiany  do regulaminu odnośnie wzrostu ceny zajęć 45-minutowych  dla zajęć indywidualnych i 2-osobowych dla uczniów, którzy dołączyli  z dniem 2 stycznia 2022.

Uczniów kontynuujących naukę przed styczniem 2022 roku podwyżka cen nie dotyczy.