Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679 Regulamin – Świat Muzyki Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/home/mmarczak/domains/swiatmuzyki.com.pl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Regulamin „Świata Muzyki”

1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest:
1) podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna umowy dotyczącej ZGODY na uczestnictwo dziecka
w zajęciach;
2) zapoznanie się ze Statutem Prywatnej Szkoły Muzyki i Tańca lub Niepublicznej Placówki Kształcenia
Artystycznego (w zależności od podpisanej umowy);
3) uregulowanie opłaty wpisowej w wysokości 40 zł, jeżeli dziecko zapisuje się po raz pierwszy na zajęcia;
4) uregulowanie opłaty stałej za każdy następny rozpoczęty rok nauki w wysokości 20 zł – kontynuacja zajęć;
5) uiszczanie comiesięcznej opłaty za czesne pobierane „z góry” do 15-go każdego miesiąca
w kwocie określonej w umowie i regulaminie pomiędzy Szkołą lub Placówką a Rodzicem.
– Opłat można dokonywać u dyrektora, nauczyciela, trenera
lub na nr konta: 69 1140 2004 0000 3402 4607 0659;
– Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki w wysokości 0,50 zł za każdy dzień zwłoki.
– Opłaty czesnego są stałe i pobierane przez 10 miesięcy w roku. Wyjątkiem jest miesiąc,
w którym wypadają ferie zimowe, wówczas opłata czesnego wynosi połowę comiesięcznej kwoty.

2. Warunkiem odliczenia nieobecności dziecka jest jego długotrwała choroba ( minimum dwutygodniowa, poprzedzona
wcześniejszym usprawiedliwieniem dziecka. Pierwsza nieobecność odliczana jest w 50%, a każda kolejna w 100%.

3. Czesne dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach wokalnych i nauce gry na instrumentach uzależnione jest
od ilości osób w grupie:
– 220 zł/m-c/60min/tyg- zajęcia ind nauki gry na skrzypcach; 180 zł/m-c/45 min
– 200 zł/m-c/60min/tyg -zajęcia indywidualne; 160 zł/m-c/45 min
– 140 zł/m-c/60min/tyg-grupa 2-osobowa; 120 zł/m-c/45 min
– 130 zł/m-c/60min/tyg-grupa 3-osobowa: 110 zł/m-c/45 min
– 110 zł/m-c/60min/tyg-grupa 4-osobowa: 90 zł/m-c/45 min
– 100 zł/m-c/60min/tyg-grupa 5-osobowa; 80 zł/m-c/45 min
– 90 zł/m-c/60min/tyg- grupa 6-osobowa; 70 zł/m-c/45 min
W chwili pomniejszenia się grupy lub powiększenia koszt zajęć wzrasta lub obniża się.

4. Czesne dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach umuzykalniających wynosi:
– 60zł/m-c/45min/tyg w grupie min 8-osobowej „Śpiewające Brzdące” i „Muzykoludki”;
– 80zł/m-c/60min/tyg w grupie min 5- osobowej „Mali Muzykanci”.

5. Czesne dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach tanecznych wynosi:
– 50zł/m-c/60min/tyg dla wszystkich stylów tanecznych;
– 50zł/m-c/60min/tyg dla grup 6-7-latków z zajęć rytmiczno-tanecznych; 40 zł/m-c/45min/tyg dla grup 4-5-
latków; 30 zł/m-c/30 min/tyg dla grup 3-4-latków;

6. Czesne dotyczące uczestnictwa dziecka w zajęciach gimnastycznych i akrobatycznych wynosi:
– 50zł/m-c/60min/tyg;
– 65zł/m-c/90min/tyg.

7. W razie rezygnacji dziecka z zajęć, rodzic zobowiązany jest powiadomić Dyrektora (i rozwiązać umowę
z dziesięciodniowym wyprzedzeniem przed kolejnym okresem rozliczeniowego.

8. Wszelkie opłaty związane z utrzymaniem Szkoły i Placówki mogą ulegać corocznym zmianom (wraz z rozpoczęciem
nowego roku szkolnego),, które umieszczane będą na stronie www.swiatmuzyki.com.pl
w zakładce „Regulamin”.

9. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w zajęciach odpowiada osoba prowadząca lekcje. Przed i po zajęciach
nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci.

10. Regulamin „Świata Muzyki odnosi się do Prywatnej Szkoły Muzyki i Tańca
oraz Niepublicznej Placówki Kształcenia Artystycznego w Nowej Sarzynie i wraz z umową stanowi całość.

11. Pierwszy dzień każdego miesiąca traktowany jest jako kolejny rozpoczęty miesiąc nauki, dlatego też
Usługobiorca zobowiązany jest uiścić za niego należne czesne, a Usługodawca umożliwić kontynuację zajęć do
jego końca. W chwili, gdy będzie ona uniemożliwiona, utrudniona, bądź ograniczona obostrzeniami GIS, PSSE
czy MEN rodzic zobligowany jest do umożliwienia dziecku edukacji zdalnej w danym (rozpoczętym już)
miesiącu.

Uwaga! Placówka Artystyczna i Szkoła Muzyki i Tańca ŚWIAT MUZYKI nie zobowiązują się do zwrotów
czesnego za rozpoczęty miesiąc nauki w chwili rezygnacji ze strony Usługobiorcy.