Historia

Świat Muzyki został założony w 2005 roku przez Martę Marczak – nauczycielkę muzyki, plastyki, wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz instruktora tańca towarzyskiego.
Głównym celem działalności było wprowadzenie na rynek lekcji nauki gry na keyboardzie i zajęć umuzykalniających (opartych na autorskim programie samej pomysłodawczyni). Lekcje przeznaczone były dla dzieci 2-8 lat i łączyły w sobie elementy rytmiki, plastyki i podstaw gry na instrumentach. Zajęcia wpływały na ogólny rozwój zdolności muzycznych dzieci poprzez poznawanie zasad muzyki, kształcenia poczucia rytmu, słuchu muzycznego i wyobraźni. Sprawność manualna rozwijana była nie tylko poprzez grę na instrumentach, ale także drobne prace plastyczne, które urozmaicały każdą lekcję. Duże zainteresowanie zajęciami spowodowało, że jeszcze tego samego roku obok spotkań z maluchami rozszerzono ofertę zajęć o naukę śpiewu, gry na pianinie i gitarze. Rok później wprowadzone zostały zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży oraz kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych.

Z roku na rok zainteresowanie działalnością „Świata Muzyki” było tak duże, że aby zapewnić wszystkim chętnym udział w zajęciach, musiała zostać powiększona kadra nauczycieli i instruktorów. Rozszerzono także zakres usług o dodatkowy pakiet zajęć muzycznych i tanecznych.

W roku 2014 do oferty zajęć dodano treningi z gimnastyki artystycznej i akrobatyki sportowej.

Do chwili obecnej nasi najmłodsi uczniowie w dalszym ciągu mają możliwość rozwijania się na zajęciach umuzykalniających, które wciąż cieszą się dużą popularnością. Wzbogacono je o nowsze techniki i metody nauczania, a poprzez obserwacje, doświadczenia i eksperymenty pedagogiczne prowadzone przez Martę Marczak opracowano nowatorski sposób nauczania. Uwzględniono w nim rozwój dziecka , nie tylko pod kątem muzycznym, ale również intelektualnym, społecznym i emocjonalnym. Dziecko ucząc się muzyki, uczy się jednocześnie liter, cyfr, alfabetu, kolorów, kształtów, odpowiednich zachowań, opanowywania emocji czy współdziałania w grupie. Zajęcia umuzykalniające prowadzone są do 7 roku życia, a następnie dziecko może rozpocząć naukę gry na dowolnie wybranym instrumencie.

Osobom, które lubią ruch i mają niespożyty zapas energii, nadal oferujemy zajęcia rytmiczno-taneczne i kursy tańca towarzyskiego, ale także zajęcia z techniki jazzowej, hip-hop dance, breakdance, poppingu czy tańca klasycznego.

Dorośli mogą spełniać swe marzenia i realizować się w tańcach użytkowych, towarzyskich, latynowskich czy zajęciach rekreacyjno-sportowych.

1 września 2017 roku zakres usług „Świata Muzyki” rozszerzony został o działalność oświatową, w ramach której powstała Niepubliczna Placówka Kształcenia Artystycznego. Natomiast w zakres działalności gospodarczej wpisana została Prywatna Szkoła Muzyki i Tańca.