Home Zajęcia wokalne
Zajęcia wokalne
Zajęcia wokalne prowadzone są w systemie indywidualnym i grupowym. Polegają na nauce poprawnego śpiewu poprzez ćwiczenia emisyjne:
– szereg ćwiczeń oddechowych i logopedycznych kształci wymowę i uczy, jak działa głos i jak o niego dbać;
– ćwiczenia rytmiczne i melodyczne rozwijają muzykalność i poprawiają intonację;
– nauka rymowanek, tekstów wierszy i piosenek rozwija pamięć, słownictwo i uczy poprawnej dykcji i artykulacji.

Zajęcia uczą również opanowania tremy, umiejętności pracy w grupie, nabywania prezencji scenicznej i zwiększają poczucie własnej wartości.